Online Marketeer met strategisch inzicht

[See in English below]

Zie jij het als een uitdaging om een online marketing strategie op te zetten, nieuwe markten aan te boren en kun je goed analyseren? Als jij deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, hebben wij de perfecte functie voor jou openstaan als online marketeer bij een ambitieus en innovatief bedrijf!

Wat doet CEA?

Onze software creëert “One Source of Truth” waarmee we de proces-industrie een beetje efficiënter, veiliger en groener maken. De proces-industrie maakt producten voor de zakelijke markt, maar ook consumentproducten zoals drinkwater, medicijnen, shampoo en voedingsmiddelen. Wij staan vooraan in de digitale revolutie in deze markt, door van de steeds groter wordende stroom van data waardevolle informatie te maken. Jij maakt in deze rol dus een positieve impact op een markt die jou, je familie en vrienden direct raakt.

Wij werken met een enthousiast en gedreven team aan het succes van het bedrijf. Weinig hiërarchie, veel eigenaarschap en een pragmatische aanpak. Hierdoor heerst er een prettige en gedreven werksfeer waarin een goed idee snel kan worden doorgevoerd, getest in de markt en weer verbeterd. Hard werken, maar ook tijd voor een kopje koffie, grapje en potje tafeltennis of wat retro console gaming.

Om nog verder te kunnen groeien zijn wij op zoek naar een: ONLINE MARKETEER met strategisch inzicht.

Hoe ziet jouw dag eruit?
Je begint je de dag uiteraard met een praatje en kopje koffie. Daarna start je je computer op en checkt je agenda, mail, to-do’s en loopt de analytics door van onze online tools (Google analytics en HubSpot).

Jouw eerste grote project is de website onder handen nemen. Je voert verbeteringen door en zorgt ervoor dat website bezoekers de “journey” doorlopen. Jouw acties zorgen ervoor dat de markt geïnformeerd is, geïnteresseerd raakt en marketing leads klaargestoomd worden voor je sales collega’s. Natuurlijk word je eerst begeleid, maar al snel weet je als geen ander prioriteiten te stellen en zelfstandig aan de slag te gaan.

Samenwerken met de event & partner marketeer, content specialist en je sales collega’s biedt je houvast en nieuwe inzichten en vraagstukken waarmee je aan de slag kunt.

De nadruk bij CEA ligt op het uitvoeren van marketingwerkzaamheden vanuit de customer journey. Je kijkt eerst naar de Why, How en What van de organisatie en de klant en gaat vanuit dit perspectief je marketingactiviteiten vormgeven.

Daarnaast ben je actief de digitalisering van de proces industrie aan het verkennen en komt met nieuwe ideeën, campagnes en initiatieven. Je laat je leiden door een combinatie van analytisch vermogen, intuïtie, vakkennis en creativiteit. Projecten pak je op van ruw idee tot succesvolle afronding.

Wat breng je mee?
Je hebt een sterke drive om te leren en een volhardende werkmentaliteit. Je beschikt over adequate kennis en ervaring, maar weet dat je nooit bent uitgeleerd. Deze combinatie van kennis, ervaring en nieuwsgierigheid weet je om te zetten naar strategisch plannen en praktisch handelen.

Daarnaast:

 • een Bachelor diploma in de richting marketing, communicatie of business development;
 • minimaal 2 jaar werkervaring in Marketing;
 • ervaring met verschillende marketing kanalen (owned, earned and paid);
 • een sterk analytisch vermogen;
 • uitstekende kennis van de Engelse taal;
 • ervaring met Adwords, Google analytics, Facebook & LinkedIn advertisement. Ervaring met HubSpot is een pré.

Wij bieden

 • Een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden;
 • Super (gezellige) collega’s;
 • Elke dag een uitgebreid lunch buffet en werken in het voorfront van de digitale revolutie;
 • Vrijheid, flexibiliteit, teamspirit, korte communicatielijnen en een open, ruimdenkende en vriendelijke werksfeer.

Heb jij interesse in de functie? Stuur dan svp jouw CV met een korte motivatie naar Recruitement@ceasystems.com.


Online Marketer with strategic approach

Setting up an online marketing strategy, tapping into new markets and keen on measuring results. If you can see yourself doing all of this, we have the perfect position for you at an ambitious and innovative software company!

What does CEA do?

We develop a software solution application, which assists the process industry function more efficiently, safely and greener under “one source of truth”. The process industry includes but is not limited to companies working with drinking water, medicine, shampoo or even food. We are thus at the forefront of the digital revolution as we turn the ever-growing stream of data collected into valuable information. Your role in this position will create a positive impact in a market that directly affects you and your family and friends.

You will work with an enthusiastic and driven team to continue making this company a success! We have a flat organizational structure with very little hierarchy, a lot of ownership and a pragmatic approach. This creates a pleasant and dynamic working environment in which a good idea can be implemented quickly, tested in the market and improved again.

To be able to grow even further and increase brand awareness, we are looking for an: ONLINE MARKETER with strategic approach.

How does your typical day look like?

You usually start the day with a chat and a cup of coffee/tea. Then you start your computer and check your agenda, mail, to-do list and the analytics of our online tools (Google Analytics and HubSpot).

Your first major project is to work on our corporate website. You will make improvements and ensure that when visitors reach our website, they are taken through the customer journey. Your actions ensure that the market is informed about our software solution, becomes interested and converts from marketing leads to sales leads for your sales colleagues. Of course, at first, you will be guided but soon you will know like no other on how to set priorities and get to work independently.

Working together with the event & partner marketer, content marketing specialist and your sales colleagues will bring guidance and new insights that you can work with.

The focus at CEA is on executing marketing activities in line with the customer journey. You will first try to understand the organization and our (prospective) customers, which will help you shape your marketing activities. You will also actively explore the theme of digitization in the process industry and generate new ideas, campaigns and initiatives. In your work, you will be using a combination of analytical skills, intuition, professional knowledge and creativity. You will initiate projects, transforming rough ideas into its successful completion.

In between periods of hard work, you will have all the time for a cup of coffee, a joke and a game of table tennis or some console gaming with your colleagues!

What can you offer?

You have a strong drive to learn and a healthy work mentality. You have enough knowledge and experience, but you know that you are never finished with learning. You know how to convert this combination of knowledge, experience and curiosity into strategic planning and practical actions.

Additionally, you have:

 • A Bachelor's degree in Marketing, Communication or Business Development;
 • At least 2 years of work experience in Marketing;
 • Experience with different marketing channels (owned, earned and paid);
 • Strong analytical skills;
 • Excellent knowledge of the English language;
 • Experience with Adwords, Google Analytics, Facebook & LinkedIn advertisement. Experience with HubSpot is an advantage.

Our offer:

 • Great salary and working conditions.
 • Great colleagues.
 • An extensive lunch buffet every day and working at the forefront of the digital revolution.
 • Freedom, flexibility, team spirit, short lines of communication and an open, open-minded and friendly working atmosphere.

Are you interested in the position? Please send your CV with a short motivation to Recruitement@ceasystems.com.

 

Back to list